Naše projekty - příjemné klima pro Vás

Služby

 

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních:

 

 • příprava zakázky
 • návrh/studie stavby
 • dokumentace k územnímu řízení
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace změny stavby před dokončením
 • dokumentace pro provedení stavby 
 • propočet nákladů, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • autorský dozor projektanta
 • výkon inženýrské činnosti
 • provozní řády
 • poradenství
 • posouzení stávajících instalací i projektových dokumentací jiných zpracovatelů před realizací díla
 
 

VENTAC s. r. o.
Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 725 743 249

© 2022 Ventac s.r.o., Tvorba www - Neofema s.r.o.