Naše projekty - příjemné klima pro Vás

Služby

 

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních:

 

  • příprava zakázky
  • návrh/studie stavby
  • dokumentace k územnímu řízení
  • dokumentace ke stavebnímu povolení
  • dokumentace změny stavby před dokončením
  • dokumentace pro provedení stavby 
  • propočet nákladů, výkaz výměr a položkový rozpočet
  • dokumentace pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • autorský dozor projektanta
  • výkon inženýrské činnosti
  • provozní řády
  • poradenství
  • posouzení stávajících instalací i projektových dokumentací jiných zpracovatelů před realizací díla
 
 

VENTAC s. r. o.
Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 498 651 270

© 2021 Ventac s.r.o., Tvorba www - Neofema s.r.o.